Nemački jezik – GLAGOLI – Grupe glagola i njihova konjugacija

Dakle, kao što je već rečeno, glagoli u infinitivu se završavaju na EN. Konjugaciju vršimo izbacivanjem nastavka (en) i dodavanjem nastavka za lice na osnovu glagola.

E sad, u nemačkom imamo nekoliko grupa glagola, koji se razlikuju po nekim pravilima.

 

Grupa  1 su potpuno pravilni glagoli, dakle izbacuje se EN, dodaju se nastavci za lica i to:

Ich  – osnova + E

Du – osnova + ST

Er, Sie, Es – osnova + T

Wir – glagol u infinitivu (sa EN)

Ihr – osnova + T

Sie, sie – glagol u infinitivu

Predstavnici ove grupe glagola su:

Kaufen – kupiti, Wohnen – stanovati, Lernen – učiti, Hören – čuti, Suchen – tražiti, Mieten – zakupiti

Primer:

Ich lernE

Du lernST

Er, sie, es learnT

Wir lernEN

Ihr lernT

Sie lernEN


Grupa 1.1 su pravilni glagoli, ali sa malom  finesom, radi lakšeg izgovaranja. U drugom i trećem licu jednine i u drugom licu množine ubacujemo jedno E pre nastavka:

Predstavnici ove grupe su: Arbeiten – raditi, Antworten – odgovoriti, Rechnen – računati, Zeichnen – crtati

Primer:

Ich arbeitE

Du arbeitEST

Er, sie, es arbeitET

Wir arbeitEN

Ihr arbeitET

Sie arbeitEN


Grupa 2 – Nepravilni glagoli – A —-> Ä (čita se E)

Nepravilnost u glagolima se javlja SAMO u drugom i trećem licu jednine.

Nastavci za lica su isti kao i kod pravilnih, ali se menja samoglasnik u osnovi.

Predstavnici ove grupe su : Fahren – putovati, voziti, voziti se, Schlafen – spavati, Waschen – prati, Tragen – nositi, Laufen – trčati, Graben – kopati

Ich fahrE

Du färST

Er, sie, es färT

Wir fahrEN

Ihr fahrT

Sie fahrEN

Kod glagola Laufen, pri primeni ovog pravila primenjuje se i pravilo za čitanje ÄU – OJ

Ich laufE

Du lÄUfST (lojfst)

Er, sie, es lÄUfT

Wir laufEN

Ihr laufT

Sie laufEN


Grupa 3 – Nepravilni glagoli – E—> I

Sve isto kao u grupi 2, samo drugi samoglasnici

Predstavnici ove grupe glagola su : Geben – dati, Helfen – pomoći, Essen – jesti, Treffen – pogoditi, sresti, Messen – meriti, Nehmen – uzeti.

 

Ich gebE

Du gIbST 

Er, sie, es gIbT

Wir gebEN

Ihr gebT

Sie gebEN

Ich essE

Du IsST 

Er, sie, es IsST

Wir essEN

Ihr essT

Sie essEN

Ich nehmE

Du NIMMST 

Er, sie, es NIMMT

Wir nehmEN

Ihr nehmT

Sie nehmEN


Grupa 3.1 – Nepravilni glagoli – E—> IE

Predstavnici ove grupe su Sehen – videti i Lesen- čitati

Ich sehE

Du sIEs

Er, sie, es sIET

Wir sehEN

Ihr sehT

Sie sehEN

Ich lesE

Du LIEST 

Er, sie, es LIEST

Wir lesEN

Ihr lesT

Sie lesEN


Dolazimo do 4. grupe glagola, a to su fenomenalni i obožavani modalni glagoli, i za njih ide poseban post!

 

Do daljnjeg…

 

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.